Marktonderzoek

De ontwikkelingen hebben elkaar de afgelopen jaren in snel tempo opgevolgd. Dit leidt er toe dat vraag en aanbod steeds zorgvuldiger op elkaar afgestemd moeten worden. In de huidige woningmarkt is het cruciaal te investeren in klantenkennis. Wij adviseren marktpartijen in toenemende mate bij de ontwikkeling van nieuwbouw, herstructurering of herbestemming, met als doel om vroegtijdig in het planproces de dialoog met haar klanten aan te gaan en met als resultaat een succesvolle vertaalslag naar de markt . Nieuwe marketing methoden leveren extra kennis op die zich niet alleen laat vertalen in woningontwerpen maar die ook gebruikt wordt bij onze personal sales aanpak. Met de inzet van innovatieve middelen zoals social media en direct marketing kunnen we de woonconsument 24/7 met een persoonlijke benadering nog beter van dienst zijn.